Flyttade bilder på hemsida.

I detta galleri kommer bilder som byts ut på hemsidan att sparas.

Galleri skapat 2010-03-17

                                                                                                  Klicka på bild för att starta bildspel.

Lag_DM_bruks_2010_109_(11).jpg
kamrat hans sahlin.jpg

Hans Sahlin tar emot kamratpriset av Fs ordförande Staffan Thorman på distriktets årsmöte 2009.