Rasutvecklingskommittén

Rasutvecklingskommittén ansvarar för både mentaldelen och utställning.

RUS sköter också verksamheten som rör SBK-rasernas utveckling tex. mentalbeskrivning och mentalprov samt utbildar funktionärer för dessa prov.

Kommittén samordnar också fuktionärskonferenser och möten.

 

Arbetsordning rasutvecklingssektorn    Läs mer >>

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

 

Christer Lundberg

 

 

Rasutvecklingsansvarig   

                           
Christer Lundberg           Skövde Bk  
Segerstad Björkhagen   
521 63 Stenstorp   
   

Telefon: 0500-45202

Mobil:    070-2206085 

 
e-post: rasutveckling@sbkskaraborg.se