SBK Skaraborgsdistriktets officiella adress

Co/ Kavlås Värdshuset 
522 93 Tidaholm 

 

 

 

Hemsida: sbkskaraborg.se
Org.nr: 866000-5011

Postgiro: 68 77 38-5

Klubbnr: 0016

 

SBK Skaraborgs Distriktstyrelse 2019

 

Ordförande

 

 

Carina Swartling

 

 

E-post: ordförande@sbkskaraborg.se

Mobil: 076-141 00 28

 

 

Vice ordförande

 

 

Pelle Karlsson

 

 

E-post: viceordförande@sbkskaraborg.se

Mobil:

 

 

Sekreterare

 

 

Annelie Karlsson Karjalainen

 

 

E-post: sekreterare@sbkskaraborg.se

Mobil: 073-077 42 99

 

 

Kassör

 

 

Ulla-Britt Norberg

 

 

E-post: kassor@sbkskaraborg.se

Mobil: 076-345 00 43

 

Ledamot

 

 

Arne Våring

 

 

E-post: ledamot1@sbkskaraborg.se

Mobil: 070-489 67 96

 

 

Ledamot

 

 

Jan Åberg

 

 

E-post: ledamot2@sbkskaraborg.se

Mobil: 070-572 11 68

 

 

Ledamot

 

 

Gunilla Römmel

 

 

E-post: ledamot3@sbkskaraborg.se

Mobil: 070-512 65 65

 

 

Suppleant

 

 

Johanna Hannerfors

 

 

E-post: suppleant1@sbkskaraborg.se

Mobil: 073-022 42 01

 

 

Suppleant

 

 

Torbjörn Käll

 

 

E-post: suppleant2@sbkskaraborg.se

Mobil: 076-019 21 77

 

 

Revisor

 

 

Britta Althorn

 

 

E-post: mejlabritta@telia.com

Mobil: 070-878 64 99

 

 

Revisor

 

 

Thomas Lindberg

 

 

E-post: e.thomas.lindberg@telia.com

Mobil:

 

 

Revisorsuppleant

 

 

Ulla Jansson

 

 

 

 

 

 

Revisorsuppleant

 

 

Annethe Andersson

 

 

 

 

 

 

Valberedning/Sammankallande

 

 

Vakant, meddelas på vårens medlemsmöte

 

 

 

 

 

Valberedning/Ledamot

 

 

Karolina Junkegård, Töreboda BK

 

 

 

 

 

Valberedning/Ledamot

 

 

Lena Kennfelt, Vara-Grästorp

 

 

 

 

 

Webmaster

 

 

Johanna Hannerfors

 

 

E-post: webmaster@sbkskaraborg.se

Mobil: 073-022 42 01