Protokoll

Här kan du ta del av SBK Skraborgsdistrikets utförda protokoll och minnesanteckningar.

Klicka på länkarna nedan för att läsa protokollen och bilagor.

Bilagor, Inkomna protokoll och minnesanteckningar från sektorerna, ligger under respektive sektor.

Vissa bilagor läggs inte ute på hemsidan, av olika anledningar. Kontakta sekreteraren om ni har några frågor. 

______________________________________________________________________________________________________

Svenska Brukshundklubbens Kongress 2019

18 - 19 maj på Scandic Star Sollentuna Hotel, Sollentuna.

Handlingarna till kongressen hittar du här.

___________________________________________________

SBK Skaraborgs möten 2019

2019-03-18 Styrelsemöte kl. 18.30, Falbygdens BK

2019-04-08 Styrelsemöte kl. 18.30, Falbygdens BK

2019-05-16 Styrelsemöte, 18.30, Skövde BK

2019-05-16 Medlemsmöte, 19.00, Skövde BK

2019-06-17 Styrelsemöte kl. 18.30, Falbygdens BK

Möten 2019          
2019-03-18     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-03-09     Konstituerande styrelsemöte Läs mer>>>  
2019-03-09     Årsmötesprotokoll Läs mer>>>  
2019-03-09     Årsmöteshandlingar Läs mer>>>  
2019-01-19     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
           
Möten 2018          
 2018-12-04      Protokoll styrelsemöte  Läs mer >>>  
2018-11-20     Mötesanteckningar ordförandekonferens Läs mer >>>  
2018-10-18     Protokoll medlemsmöte Läs mer>>>  
2018-09-18     Protokoll styrelsemöte Läs mer >>>  
2018-05-16     Protokoll styrelsemöte Läs mer >>>  
2018-05-16     Protokoll medlemsmöte Läs mer >>>  
2018-04-25     Protokoll styrelsemöte Läs mer>>>  
2018-03-03     Konstituerande styrelsemöte Läs mer>>>  
2018-03-03     Årsmötesprotokoll Läs mer >>>  
2018-03-03     Årsmöteshandlingar Läs mer>>>  
           
Möten  2017          
2017-10-16     Protokoll Medlemsmöte Läs mer >>>  
2017-10-16     Protokoll Styrelsen Läs mer >>>  
2017-09-27     Protokoll Styrelsen Läs mer >>>  
2017-05-15     Protokoll Medlemsmöte  Läs mer >>>  
2017-08-22     Protokoll Styrelsen   Läs mer >>>   
2017-06-24      Protokoll Styrelsen  Läs mer >>>  
2017-05-08     Protokoll Styrelsen  Läs mer >>>  
2017-04-25      Protokoll Styrelsen Läs mer >>>  
2017-05-29      Minnesanteckningar ordförandekonferensen Läs mer >>>  
2017-03-23     Protokoll Styrelsemöte Läs mer >>>  
2017-03-04     Konsituerande styrelsemöte  Läs mer >>>  
2017-03-04            Kallelse till SBK Skaraborgs årsmöte Läs mer >>>  
2017-03-04     Möteshandlingar   Läs mer >>>        
2017-03-04     Verksamhetsberättelse 2016 Läs mer >>>  
2017-03-04     Verksamhetsförslag 2017 -  2018 Läs mer >>>  
           

 

                                           

_______________________________________________________________________