Rasutvecklingskommittén

Rasutvecklingskommittén ansvarar för både mentaldelen ovh utställning.

RUS sköter också verksamheten som rör SBK-rasernas utveckling, t.ex. mentalbeskrivning och mentalprov samt utbildar funktionärer för dessa prov.

Kommittén samordnar också funktionärskonferenser och möten.

Arbetsordning rasutvecklingsskommittén Läs mer>>>

Christer Lundberg

Rasutvecklingsansvarig
 
Christer Lundberg Skövde BK 
Mobil: 070-220 60 85  
E-post: rasutveckling@sbkskaraborg.se