Licensgruppen

Distriktet har fastställt en grupp (Licensgruppen) som ska ansvara och hålla sig informerad om den utbildning av skyddshundar som bedrivs inom vårt område. Klubbarna meddelar Licensgruppen vem som är träningsansvarig. Detta skall vara en person inom distriktets område som anses besitta det kunnande och omdöme som erfordras. Det åligger den som är träningsansvarig att bedöma lämpligheten hos de förare och hundar som avser att påbörja skyddsträning (liksom lämpligheten hos kombination förare-hund) och fortlöpande rapportera till licensgruppen ekipage som tillkommer i träning samt bedöma lämpligheten hos ekipagen.

Dom som är skyddsansvariga i distriktet som får skriva på skyddslicenserna är:

Micke Wadström Skövde BK tel 070-966 03 17

Ulla-Britt Norberg Tomtens BK tel 076-345 00 43

Johan Nilsson SK Såtenäs tel 070-496 87 81  

Pelle Karlsson Skövde BK tel 070-548 57 17

 

Licensgruppen SBK Skaraborg       

Licensansvarig/sammankallande
Mikael Wadström (figurant och mentalbeskrivare )
Kennel Humlegården
Barne-Åsaka Esstorp
703 Nossebro
Mobil: 070-9660317
Mail: micke@humlegarden.info
 
Övriga i kommittén
Ulla-Britt Norberg
Mobil: 076-3450043
Mail: kennel_uvics@hotmail.com
 
Björn Meiner (mondioring)
Mobil: 073-6178497
Mail: fortdogx@hotmail.com

                                                                                                                                                                                    

Inbjudningar 2019

Inbjudan till licensteori för skyddslicens                                     Läs mer >>>

______________________________________________________________ 

Anteckningar

Information ang, licens mondioring                                               Läs mer >>>

Information om den nya personliga licensen

Nya regler om utfärdande av skyddlicens 2017                          Läs mer >>>                   

______________________________________________________________

Blanketter

Ansökningsblankett för träningslicens i Mondioring

Licensansökan för tävlande med hund.  Ny 10.09.10

Ansökan om personlig licens för tävlande med skyddshund