Tävlingskommittén

Tävlingskommittén  samordnar våra bruks- och lydnadsprov samt utbildar funktionärer för den verksamheten, sköter utbildning kring och utfärdande av skyddshundförar-licenser samt verksamhet inom svensk skyddet.

Tävlingskommittén är en kommunikations och informations länk mellan Centrala Tävlingssektorn och lokalklubbarna.
Samordnar funktionärskonferenser och möten.

 

Arbetsordning tävlingskommittén    Läs mer >>

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

  

                

 

Ansvarig tävlingskommitten    Övriga utskottet  
Carina Swartling Falköping Bk    
Ugglum Herr Eriksgården 1      
521 94 Falköping      
Telefon: 0515-720007      
Mobil: 076-1410028      
e-post: tavling@sbkskaraborg.se      
       
       
Ledamöter      
Referensdomare       Domaransvariga  
Anders Wennerberg Mullsjö Bk     Arne Våring Falbyggden Bk
Telefon: 0505-59090      
Mobil: 076-8188955      
e-post: anders.wennerberg@carlsborg.net       
       
        Bosse Linnarsson Tomtens Bk
        Telefon: 0515-31046  
        Mobil: 070-9780808  
       
Ansvarig för Lydnadsfrågor      Ansvarig SBK Tävling, frågor  
Alf Carlsson Vara -Grästorp Bk     
Telefon: 0322-72137      
e-post: carlsson.alf@telia.com        
       
Arne Våring Falbygdens Bk    
Telefon: 0515-17868      
Mobil: 070-4896796      
       
Ansvarig Rallylydnad