Tävlingskommittén

Tävlingskommittén samordnar våra bruks- och lydnadsprov samt utbildar funktionärer för den verksamheten, sköter utbildning kring och utfärdande av skyddshundförar-licenser samt verksamhet inom svensk skyddet.

Tävlingskommittén är en kommunikations och informations länk mellan Centrala Tävlingssektorn och lokalklubbarna.
Samordnar funktionärskonferenser och möten.

Arbetsordning tävlingskommittén    Läs mer >>

 

  

                

Ansvarig tävlingskommittén
 
Arne Våring t.v. Falbygdens BK
Mobil: 070-489 67 96  
E-post: tavling@sbkskaraborg.se