Hundägarutbildningssektorn

Hundägarkommitten ansvarar för att utbilda handledare och instuktörer samt förmedla ansökan om lärarutbildning. 

Anordnar även konferenser, föreläsningar och möten.

Ansvariga samt kontaktuppgifter

 

Ansvarig hundägarutbildningen:
Annelie Karlsson Karjalainen
Mobil: 073-077 42 99
E-post: karjalainenannelie@gmail.com
 
Ansvarig kontakt med lärarna:
Britta Althorn
Mobil: 070-878 64 99
E-post: mejlabritta@telia.com
 
Ansvarig ralylydnad:
Annika Johansson
Mobil:
E-post: annika.71@outlook.com
 
Ansvarig SFR (Studiefrämjandet) frågor:
Catharina Cederfjärd
Mobil:
E-post: catharina.cederfjard@outlook.com