Tjänstehundssektorn Räddning

Sektorn anordnar utbildning, prov och tillsyn av räddningshundar, samordnar funktionärskonferenser och möten.

Arbetsordning tjänstehund räddning  Läs mer >>

 

Bilden är tagen under Häst och Hundmässan 2007.

foto Iréne Karlsson

Tjänstehundsansvarig Räddning

 
Ewa Harrysson                                         Hjo BK 
Mobil: 0735-390519  
E-post: ewa.harrys@outlook.com