Tjänstehundssektorn Räddning

Sektorn anordnar utbildning, prov och tillsyn av räddningshundar, samordnar funktionärskonferenser och möten.

 

Arbetsordning tjänstehund räddning  Läs mer >>

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan 

 

Bilden är tagen under Häst och Hundmässan 2007.

foto Iréne Karlsson

Tjänstehundsansvarig Räddning

Ledamöter
Ewa Harrysson, Tibro                                           
Mobil: 0735-390519  
Mail: ewa.harrysson@spray.se