PR/Info

Tar emot och vidareförmedlar ansökningar om förtjänsttecken. 

Ansökan om förtjänsttecken från lokalklubb, skall vara distriktet tillhanda senast den 15 november. Med undantag av följande, om förtjänsttecken skall delas ut vid annan tidpunkt än årsmöte, skall ansökan vara distriktet tillhanda tre månader innan utdelning.

Här finner du ansökningsblanketter, statuter för förtjänsttecken och en del andra statuter som tex. SBK:s Championatmärke.

Här finns också några av SBK´s broschyrer som du kan ladda hem, eller bara läsa.

Arbetsordning PR/ Info sektorn    Läs mer >>

 

Ansvarig Pr/Info:
Ordförande: Pelle Karlsson

E-post: prinfo@sbkskaraborg.se

______________________________________________________________________________________________________                                            

Statuter för förtjänsttecken

Blankett för ansökan om Brukshundklubbens förtjänsttecken  Läs mer >>

Statuter för Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken  Läs mer >>

Statuter för Svenska Brukshundklubbens förtjänstmedalj  Läs mer >>

Tjänstehund

Blankett för ansökan Brukshundklubbens förtjänsttecken tjänstehund  Läs mer >>

Statuter för Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i band  Läs mer >>

Statuter för Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i silver   Läs mer >>

Statuter för Svenska Brukshundklubbens förtjänsttecken i guld   Läs mer >>

______________________________________________________________________________

Statuter för
SBKs Korningsdiplom

 

Statuter för
SBKs Championatmärke

_________________________________________________________________________________________________ 

 

För att ladda hem eller läsa i broschyren klicka på bild