Regler och anvisningar

Här finner du regler och anvisningar och bestämmelser för Utställning, Mentalbeskrivning Hund (MH) och Mentaltest (MT). 

 

Anvisningar och bestämmelser för MH och MT samt nycklar

 

Kvalitetssäkring av mentalbanor (MH och MT)                    Läs mer >>>

Bankotrollanter                                                                     Läs mer >>>

 

Länk: http://www.brukshundklubben.se/funktionar/avel-halsa/utbildningar-avelohalsa/utbildning-mentalitet/

 

Från 1 maj 2016 är det möjligt att hantera mentaltest (MT) helt, både anmälan och resultatrapport, via SBK-tävling.

Läs mer >>>

 

___________________________________________________________________________

SBK:s riktlinjer vid prov & tävling med mera

Innehåller bland annat information om

* Doping

* Olämplig förvaring av hund

* Oacceptabelt beteende

* Kuperad hund

* SKKs grundregler och etiska regler

* Lagar och förordningar (Djurskyddslagen, lagen om tillsyn över hundar och katter, jaklagen, jaktförodningen och Jordbruksverkets föreskrifter och råd om träning och tävling med djur).

* Deltagande med oregistrerad hund och tävlingslicens

* Med mera

 

Länk: http://www.skk.se/prov-tavling/regler/

____________________________________________________________________

Utställning

Nya utställningsbetstämmelser   Läs mer >>>

 

Info ang. Ansökan om officiell utställning för 2017

Anvisningar om utställningsverksamhet                        Läs mer >>>

Ansökan utställningsverksamhet                                   Läs mer >>>

Sammanställning ansökan utställningsverksamhet      Läs mer >>>

Avvikelser                                                                     Läs mer >>>

 

 

____________________________________________________________________________