Arbetsordningar /rutiner

Här kan du ta del av Skraborgsstyrelsens rutiner och kommitteernas allmäna verksamhet och arbetsordningar.

Här kommer uppdaterade arbetsordningar för år 2015, ligga tills alla är klara. Sedan kommer dessa att ligga under

respektive kommitteer.

 

2015-08-08     Tävlingskommitteen                        Läs mer >>> 

2015-08-08     Hundägarutbildningskommittén        Läs mer >>>

 

Rutiner för styrelsen reviderat 2009-05-09

Arbetsordning SBK Skaraborgs sektorer reviderat 2010-06-14
(revieringen gäller hundägarutbildning gäller from 20-06-14).  Läs mer >>>