Mötesanteckningar

Här kan du ta del av mötesanteckningar från både Ct konferenser och distrikt , KUL möten mm.

Bilagor till distriktstyrelsens protokoll från hundägarutbildningssektorn finns också här.

foto
Daniell Andersson

 

2019        
Minnesanteckningar        
2019-04-11   Mötesprotokoll D-HUK Läs mer>>>  
2019-06-11   Mötesprotokoll D-HUK Läs mer>>>  
         
2018        
Minnesanteckningar        
 2018-11-15   Minnesanteckningar KUL-möte              Läs mer >>>  
 2018-04-19   Minnesanteckningar KUL-möte               Läs mer >>>  
         
2017                   
 
Minnesanteckningar         
2017-11-16   Minnesanteckningar KUL-möte              Läs mer >>>  
2017-10-26   Minnesanteckningar D-HUK              Läs mer >>>  
2017-03-16    Minnesanteckningar KUL-möte                        Läs mer >>>        
         
         
         

_______________________________________________________________________________