Hundägarutbildning

SBK har som vision att brukshundklubben ska vara hundägarnas ledande utbildningsorganisation.
Den nyblivne hundägaren som vill utbilda sig och sin hund, ska tveklöst välja brukshundklubben.

Hundägarutbildning bedrivs på tre olika nivåer:

Lokalklubbar ansvarar för utbildning av alla hundägare som tex. valpkurs, allmänlydnad mm.

Distrikt, samordnar hundägarutbildningen och har i uppgift att förmedla information mellan centrala organisationen och lokalklubbarna.
Distrikten arrangerar också instruktörsutbildningar och vidareutbildningar av instruktörer.

Ct hundägarutbildningssektorn står för kursplaner, riktlinjer och kvalitétsutveckling av hundägarutbildning. Centralt utbildas också lärare som har i uppgift att utbilda instruktörer.

Här nedan kan du ta del av olika dokument.

Är du intresserad av att bli instuktör vänd dig då till din klubb.

Arbetsordning hundägarutbildning, reviderad 2010-06-14    Läs mer >>>

____________________________________________________________________________________

Utbildningsvägar för den som vill utveckla sig inom hundägarutbildningen i brukshundklubben.