Styrdokument

Stadgar, policyer och arbetsordningar

 

Stadgar
Här kan du ta del av Svenska Brukshundklubbens normalstadgar. Våra grundstadgar sätter ramarna för hela Svenska Brukshundklubbens verksamhet, både centralt och regionalt och lokalt.

Dressyrpolicy
Vår dressyrpolicy Hunden i Svenska brukshundklubben beskriver hur vi ser på hunduppfostran och inlärning. Vi arbetar med en inlärningsmetod som heter positiv förstärkning och bygger på att belöna rätt beteende.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har antagit en ny policy för hundhållning och relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning. 

Genom att klicka på nedanstående länk så kommer du till SBKs samtliga styrdokument:

http://www.brukshundklubben.se/styrdokument

Etisk policy vid prov och tävling
Prov och tävling ska erbjuda en positiv och utvecklande atmosfär för hunden och människan. Det medför att deltagare, funktionär och arrangörer har ett gemensamt ansvar som innefattar både rättigheter och skyldigheter.

Arbetsordning förbundstyrelsens organisation, allmänt
Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Förbudnsstyrelsen arbetar målstyrt och har för att fullgöra sina arbetsuppgifter ett antal utskott till sin hälp. 

Svenska Brukshundklubbens grundstadgar samt normalstadgar för föreningar inom organisationen är viktiga styrdokument för våra medlemmar och dess föreningar.

Nya grundstadgar fr.o.m 2020-01-01

Svenska Brukshundklubbens högst beslutande organ, kongressen, beslutade 2019, vid ordinarie kongress samt en skriftlig omröstning under hösten, om revidering av Svenska Brukshundklubbens grundstadgar. Dessa har sedan fastställts av Svenska Kennelklubbens föreningskommitté (FK). Grundstadgarna är baserade på Svenska Kennelklubbens typstadgar för specialklubbar och grundstadgarna beslutades om vid kongressen 2008. De reviderade grundstadgarna gäller fr.o.m. 2020-01-01.

Reviderade normalstadgar inom Svenska Brukshundklubben fr.o.m. 2020-07-01

Den 1 juli 2020 börjar reviderade normalstadgar för samtliga föreningar inom Svenska Brukshundklubben att gälla. Dessa ersätter de normalstadgar som fastställdes av förbundsstyrelsen 2009.

Grundstadgar Svenska Brukshundklubben         

Läs mer>>>
   

Normalstadgar för lokalklubb

Läs mer >>>
Normalstadgar för distrikt Läs mer >>>
   
Rasklubb normalstadgar 1 Läs mer >>>
Rasklubb normalklubb 1 nivå lokalområde Läs mer >>> 
Rasklubb normalstadgar 2 nivåer Läs mer >>>
Rasklubb normalstadgar 2 nivåer lokalområde                              Läs mer >>>
Rasklubb normalstadgar 2 nivåer region Läs mer >>>
   

SBKs policy för hundhålling (Dressyrpolicy)

Läs mer >>> 
Etisk policy vid prov och tävling  Läs mer >>> 
   
Arbetsordning förbundsstyrelsens organisation, allmänt Läs mer >>> 

 

 

                                  senast uppdaterad: 2020-10-08