Styrdokument

 

Stadgar, policyer och arbetsordningar

 

Stadgar
Här kan du ta del av Svenska Brukshundklubbens normalstadgar. Våra grundstadgar sätter ramarna för hela Svenska Brukshundklubbens verksamhet, både centralt och regionalt och lokalt.

 

Dressyrpolicy
Vår dressyrpolicy Hunden i Svenska brukshundklubben beskriver hur vi ser på hunduppfostran och inlärning. Vi arbetar med en inlärningsmetod som heter positiv förstärkning och bygger på att belöna rätt beteende.

Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) har idag antagit en ny policy för hundhållning och relation till hunden vid uppfostran, utbildning och träning. 

Genom att klicka på nedanstående länk så kommer du till den nya policyn som ersätter den tidigare policyn som i dagligt tal kallats för Svenska Brukshundklubbens dressyrpolicy.

 

http://www.brukshundklubben.se/styrdokument

 

Etisk policy vid prov och tävling
Prov och tävling ska erbjuda en positiv och utvecklande atmosfär för hunden och människan. Det medför att deltagare, funktionär och arrangörer har ett gemensamt ansvar som innefattar både rättigheter och skyldigheter.

 

Arbetsordning förbundstyrelsens organisation, allmänt
Förbundsstyrelsen (FS) har det yttersta ansvaret för Svenska Brukshundklubbens verksamhet och ekonomiska förvaltning. Förbudnsstyrelsen arbetar målstyrt och har för att fullgöra sina arbetsuppgifter ett antal utskott till sin hälp. 

 

 

Grundstadgan är det styrdokument som omfattar hela Svenska Brukshundklubbens verksamhet. Från och med 2009-01-01 gäller denna nya grundstadga för Svenska Brukshundklubben.

Grundstadgan Svenska Brukshundklubben          Läs mer>>>
   
Normalstadgar för lokalklubb Läs mer >>>
Normalstadgar för distrikt Läs mer >>>
   
Rasklubb normalstadga 1 Läs mer >>>
Rasklubb normalklubb 1 nivå lokalområde Läs mer >>> 
Rasklubb normalstadga 2 nivåer Läs mer >>>
Rasklubb normalstadga 2 nivåer lokalområde                              Läs mer >>>
Rasklubb normalstadga 2 vivåer region Läs mer >>>
   
Dressyrpolicy  Läs mer >>> 
Etisk policy vid prov och tävling  Läs mer >>> 
   
Arbetsordning förbundsstyrelsens organisation, allmänt Läs mer >>> 

 

 

                                  senast uppdaterad: 2014-10-16