Regler och anvisningar

Här finner du regler och anvisningar för de olika regelböckerna för bruks- och IPO/BHP-proven.

Du finner också de olika regelböckerna för lydnadsklassproven samt diverse anvisningar.

 

DM Regler Skaraborgditriktet

Dessa regler är reviderade 2017-04-10

DM- regler individuellt för bruksgrenarna och lydnad                               Läs mer >>>

DM- regler för Skaraborgsdistritet Lag - DM i lydnad                               Läs mer >>>

DM- regler för ungdomar, lag och individuellt                                           Läs mer >>>

DM-regler Lag- DM i Bruks                                                                       Läs mer >>>

________________________________________________________________________

OBS!!! Nytt i SBK Tävling - Tävlandes ansvar att känna till regler   Läs mer >>>

Anmälningsavgifter                                                                                  Läs mer >>>

Arvoden                                                                                                   Läs mer >>>

 

Mätning av hund                                                                                     Läs mer >>>

 

Regelrevidering för bruksprov

Förmöte 1                                                                                                 Läs mer>>>

Förmöte 2                                                                                                 Läs mer>>>

Förmöte 3                                                                                                 Läs mer>>>

 

SBKs beslutande regelkonferens i Bruks 2021-03-28

Protokoll                                                                                                   Läs mer>>>

 

Nya dopingregler från 2011-07-01                                                        Läs mer >>>

______________________________________________________________________________

Regler bruksprov 2012

Regler för spår, sök, rapport och skydd.                                                 Regelbok  

Nytt i reglerna för bruksprov 2012                                                           Läs mer >>>

Regler för internationella proven.                                                            Regelbok

Regler lydnadsprov 2012

Allmänna bestämmelser för lydnadsprov inom SBK.

Lydnadsprovsbestämmelser klass Elit                                                     Regelbok

Nytt i reglerna för lydnadsprov  klass 1-elit                                              Läs mer >>>

Lydnadsprovsbestämmelser klass I-III                                                     Regelbok 

   

 

___________________________________________________________________________________

Bestämmelser

Auktorisationsbestämmelser för bruksprovsdomare.

Auktorrisationsbestämmelser för IPO/BHP domare. 

___________________________________________________________________________________

Anvisningar

Information om den nya personliga licensen.

Sökfigurantens ansvar och uppgift 

Kom-ihåg för spårläggare 

Rekommenderade order från tävlingsledare till förare vid momentet Linförighet och
Fritt följ i lydnadsklass